Wykonanie statycznej strony internetowej dla Fundacji „Blask Nadziei”, której misją jest niesienie pomocy potrzebującym, zwłaszcza dzieciom i młodzieży poprzez wyrównywanie ich szans edukacyjnych i zdrowotnych. Działania Fundacji mają na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym i rozwijanie postaw wolontariackich.

Parametr Wartość
adres www www.blasknadziei.pl
data realizacji listopad 2013
czas trwana 3 tygodnie
technologie SQL, PHP