Tu jesteś:

Blog firmowy Trustnet

Cachowanie na PHPCon

W Skrócie przedstawiam krótka recenzję według  mnie najciekawszego wykładu na PHPCon. Wykład prowadzony przez Przemysława Pawliczuka. Zagadnienie omówione bardzo szczegółowo. Omówiono wiele sposobów cashowania (memcache, redis, shmop, wincache). Oprócz omówienia technologii wspomagających cachowanie wskazano także, na jakie dane należy w głównej mierze zwrócić uwagę. Wąskim gardłem oczywiście zawsze będzie baza danych i to tutaj należy skupić najwięcej uwagi. Cashować należy także fotografie (generowane w locie miniatury), skomplikowane obliczenia, fragmenty wygenerowanego kodu HTML, konfigurację skryptu itd. Wielopoziomowe cachowanie, które głównie było omawiane na wykładzie przeznaczone jest do bardzo dużych aplikacji, gdzie skomplikowane obliczenia lub zapytania do bazy są wykorzystywane w wielu miejscach (np. Jedno zapytanie wykorzystywane jest do wyświetlania katalogu produktów, generowania plików XML itd.).  W przypadku niewielkich projektów bardzo ciekawym pomysłem wydaje się być cashowanie  fragmentów strony lub całych stron internetowych.  Przykładem realizacji takiego pomysłu może być tworzenie tymczasowych statycznych plików HTML z dynamicznych treści i przekierowanie użytkownika bezpośrednio na te pliki (z pominięciem index.php). W ten sposób można błyskawicznie wyświetlić treść użytkownikom pomijając CAŁKOWICIE interpreter. W tym przypadku zysk zmniejszenia zużycia mocy procesora kosztem zwiększenia ilości danych jest nieporównywalny (oczywiście do granicy limitu miejsca na serwerze). W przypadku komercyjnych produktów takich jak sklepy internetowe, szybkość działania aplikacji jest bardzo ważnych czynnikiem przekładającym się bezpośrednio na obroty klienta.

Autor: 25 maja 2010