Częstochowa - rozkłady MPK

System rozkładów komunikacji miejskiej na stronie Urzędu Miasta Częstochowy (www.czestochowa.pl) to aplikacja on-line, która odbiera dane przygotowane w Biurze Inżyniera Ruchu, przetwarza je i prezentuje w formie rozkładów jazdy na stronie internetowej.

System zintegrowany jest z zewnętrznym systemem tworzenia i zarządzania rozkładami oraz trasami komunikacji miejskiej w oparciu o integrację ze standardem Google GTFS.

System został wkomponowany do systemu zarządzania treścią  TrustCMS 3.0, umożliwia poszerzanie informacji związanych z trasami o dodatkowe opcje wykraczające poza standard GTFS. System umożliwia m.in. dodawanie opisów do tras tymczasowych, integrację z systemem aktualności na stronie www i obsługę wielu wariantów tras dla poszczególnych dni.