Napisaliśmy własną aplikacją do synchronizacji programu Subiekt GT z naszym sklepem internetowym Miraga.
Aplikacja służy do dwustronnej synchronizacji danych pomiędzy bazą Subiekta a bazą sklepu internetowego. Możliwe jest przesyłanie informacji o Produktach, Cenach produktów z wyszczególnieniem poziomów cenowych, Stanów magazynowych, Promocji dla produktów, Zamówień ze sklepu internetowego.
Aplikacja umożliwia między innymi:

  • powiązanie magazynów znajdujących się w bazie Subiekta oraz magazynów sklepu internetowego,
  • powiązanie poziomów cenowych dostępnych w Subiekcie oraz sklepie internetowym,
  • ręczną zaminę symboli w sklepie internetowym (użytkownik ma możliwość przypisania towaru znajdującego się w bazie Subiekta do produktu ze sklepu internetowego. Podczas zmiany powiązań aplikacja sprawdza unikalność powiązań. W momencie wykrycia konfliktu wyświetlana jest informacja o próbe przypisania tego samego towaru do kilku produktów),
  • synchronizację produktów (pozwala odwzorować listę towarów z bazy Subiekta w sklepie internetowym),

Podczas synchronizacji i tworzenia nowego produktu oraz wariantu produktu w sklepie internetowym obiekty te są oznaczone jako "nowe zaimportowane z Subiekta". Administrator sklepu przed opublikowaniem produktu w sklepie ma możliwość uzupełnienia danych o produkcie.