W ramach działalności dobroczynnej, wspierając inicjatywy przynoszące pozytywne korzyści dla społeczności, stworzyliśmy nową stroną dla ks. dr Tomasza Knopa upowszechniającą Bibliodramę - otwarty proces interakcji między tekstem biblijnym i jakąś grupą, w którym próbuje się zintegrować przekaz biblijny z osobistymi doświadczeniami, celem którego jest nowe doświadczenie religijne i zrozumienie Biblii na bazie identyfikacji uczestników z postaciami i sytuacjami biblijnymi.