Realizacja systemu rejestracji dla nauczycieli-opiekunów uczestników IV Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania, organizowanej przez Politechnikę Częstochowską. Baza zawiera pełną listę szkół ponadgimnazjalnych w Polsce, podzielonych według ich lokalizacji. Każdy z nauczycieli może dodawać uczniów uczestniczących w olimpiadzie. Zgłoszenia uczniów dokonuje szkoła poprzez elektroniczne wypełnienie formularza.

W panelu administratora istnieje możliwość zarządzania listą zgłoszonych uczniów, filtrowania i sortowania, oraz eksportowania list do formatów .PDF lub Excela.
W systemie zawarto zaawansowane funcjonalności ułatwiające kontrolę nad procedurą rejestracji - blokada rejestracji według dat, lub blokada w sytuacji, gdy uczniowie zostali już przypisani do danej szkoły.
System dopasowany został do urządzeń mobilnych.


Tematem IV edycji Olimpiady są "Finanse w przedsiębiorstwie". Wydarzeniu towarzyszą wykłady, spotkania z ludźmi sukcesu i imprezy sportowe.
Szkolne eliminacje odbędą się 14 stycznia 2016 w każdej ze zgłoszonych szkół. Eliminacje Okręgowe rozegrane zostaną w Szkołach Partnerskich i w Aulach Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej w dniu 11 marca 2016.  Finał i uroczysta Gala, z ogłoszeniem wyników, odbędą się 15.04.2016 na Politechnice Częstochowskiej.

Parametr Wartość
adres www www.olimpiada.zim.pcz.pl/rejestracja
data realizacji październik 2015
Strona: zobacz online