W pierwszych dniach grudnia uczestniczyliśmy w okrągłych urodzinach Politechniki Częstochowskiej. Uczelnia powstała w 1949 roku roku jako Szkoła Inżynierska, współczesną nazwę przyjmując w 1955 roku. Obecnie posiada  6 wydziałów, 28 kierunków, ponad 100 specjalności i prawie 11 tysięcy studentów. Dyplomy zdobyło już ponad 71 tysięcy osób, wśród nich nasze Szefostwo w 1999 roku.

Honorowy patronat objęła minister nauki i szkolnictwa wyższego Lena Kolarska-Bobińska, którą reprezentował podsekretarz stanu Włodzisław Duch. Wśród gości obecni byli pracownicy PCz, byli rektorzy, studenci i doktorzy honoris causa, a także przedstawiciele zaprzyjaźnionych szkół wyższych. Nie zabrakło Krzysztofa Matyjaszczyka, wybranego dzień wcześniej na kolejną kadencję prezydenta miasta Częstochowy.

Po raz pierwszy wystawiliśmy nasze firmowe stoisko w ramach Giełdy Promocji Absolwentów w klubie Politechnik – wydarzenia towarzyszącego głównym obchodom i promującego firmy założone przez byłych studentów Politechniki. Nie ograniczyliśmy się do ulotek – powstały nasze specjalne filmy reklamowe, który będziemy sukcesywnie wrzucać na YouTube. Nowe kontakty i sporo rozmów o stronach internetowych, naszym systemie  sklepowym, hostingu, pozycjonowaniu i nie tylko.