Przykładowa lista modułów systemu trustCMS

Przykładowa specyfikacja

Standardowo moduły pogrupowane są w dwóch kategoriach: moduły podstawowe i moduły rozszerzające. W grupie podstawowej znajdują się moduły wymagane do poprawnego działania strony, jak również kilka prostych, z których można zrezygnować jeżeli dojdziemy do wniosku, że nie są nam potrzebne. Moduły z grupy rozszerzonej są wybierane przez klientów rzadziej, często są bardziej pracochłonne lub wymagają indywidualnego przystosowania pod klienta. Zawsze istnieje możliwość przerobienia któregoś z modułów zgodnie z indywidualnymi wymaganiami. Oczywiście nie jest to pełna lista modułów. Całkowicie nowe moduły mogą być także tworzone na podstawie indywidualnych potrzeb klientów.

Moduły podstawowe CMS

Menu na stronie

Moduł umożliwia operacje na menu głównym strony internetowej, tj. dodawanie punktów menu, usuwanie oraz edycja poszczególnych pozycji menu. Można także za jego pomocą zmieniać kolejność punktów menu.

Podstrony

Moduł zapewnia zarządzanie treścią strony. Udostępnia szereg narzędzi za pomocą których możemy w dowolny sposób formatować tekst podstron używając do tego celu edytora podobnego do tego, który jest w OpenOffice, czy Microsoft Word. Istniej możliwość dodawania fotografii, załączników, filmów (można dodawać dowolne filmy w formacie .mp4 oraz osadzenie bezpośrednio z youtube).

Aktualności

Moduł umożliwia zamieszczanie aktualności. Można ustalać datę kiedy aktualność ma się pojawić na stronie, ustalać sposób prezentacji aktualności wraz z tzw. stronicowaniem, dzielić treść aktualności na treść krótką i długą. Tworząc aktualność można dodać przycisk „czytaj więcej” prowadzący do treści długiej, do dowolnej podstrony w serwisie lub do dowolnej strony zewnętrznej.

Kategorie aktualności

Moduł ten pozwala na tworzenie kategorii aktualności. Każda aktualność może być przypisana do jednej lub więcej kategorii. Liczba aktualności wyświetlanych na stronie jest także definiowana w kategoriach. Jeżeli zdefiniowana liczba zostanie przekroczona to wtedy wyświetlana jest paginacja aktualności umożliwiająca przejście na kolejną "stronę" aktualności. Kategorie aktualności muszą następnie zostać przypisane do podstrony (jeden z elementów które można dodać na podstronie). Po wejściu na podstronę z dodaną kategorią, będą na niej wyświetlane aktualności znajdujące się w tej kategorii.

Albumy fotografii

W tym module klient ma możliwość definiowania albumów fotografii. Album fotografii jest zbiorem obrazków, można do niego dodawać wcześniej wgrane lub całkiem nowe (przez upload z przeglądarki) fotografie. W przeciwieństwie do galerii, które obowiązują tylko w obrębie pojedynczej podstrony, albumy fotografii można wykorzystywać na wielu podstronach i aktualnościach.

Administracja

Administracja zabezpieczona loginem oraz hasłem, moderowany dostęp poszczególnych administratorów, dowolna liczba administratorów oraz użytkowników (edytorów) zarządzających stroną, zapisywane są logi wszystkich wykonywanych czynności (dostępne dla administratorów).

Wyszukiwarka na stronie

Możliwość wyszukiwania dowolnych słów lub zwrotów w całej zawartości serwisu.

Moduł pomocniczy: fotografie

Moduł ten pozwala na upload zdjęć z poziomu przeglądarki. Dla zdjęć można tworzyć i edytować tekst alternatywny fotografii.

Moduł pomocniczy: załączniki

Za pomocą tego modułu wykonujemy upload załączników z poziomu przeglądarki. Dla załączników można tworzyć i edytować tekst wyświetlany po stronie publicznej zamiast nazwy samego pliku.

Moduł pomocniczy: filmy

W panelu administracyjnym można dodawać filmy w technologii .mp4. Filmy można umieszczać na dowolnej podstronie serwisu. Filmy można uploadwoać z poziomu przeglądarki lub na podstronach dodawać bezpośrednio filmy z youtube.

Slidery na stronie

Moduł daje możliwość wstawiania bannerów graficznych na stronie, które mogą być linkowane do stron serwisu lub do stron zewnętrznych. Upload slajdów odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej.

Dokładne statystyki

Na stronie zbierane są dokładne statystyki odwiedzin. Statystyki są zaprezentowane w panelu zarządzania stroną w postaci tabelek. Można przeglądać statystyki z przedziałów czasowych (ostatnie 30 dni, ostatnie 12 miesięcy).

SEO (pozycjonowanie)

Każda strona jest wykonana za pomocą mechanizmu mod_rewrite, aby była widoczna jako oddzielna podstrona „statyczna” (z punku widzenia wyszukiwarek). Każda podstrona ma możliwość ustawienia własnych elementów jak: tytuł, słowa kluczowe, opis (w panelu zarządzania). Mechanizm ten jest częścią optymalizacji strony dla wyszukiwarek internetowych i wykorzystywany jest do pozycjonowania strony w internecie.

Inteligentny system monitorowania błędów

System zarządzania treścią w sposób ciągły monitoruje ew. błędy pojawiających się na serwerze. System weryfikuje wszystkie wywołania skryptów na serwerze i wysyła maila do administratora i programistów w momencie wystąpienia błędów np. 404, 500 itp.

Kodowanie strony

Kodowanie strony zgodnie ze specyfikacjami: HTML5 i CSS3, język PHP 8.0.

Moduły rozszerzające

Skórka (budowa modularna strony)

Łatwa możliwość zmiany szaty (wyglądu) witryny. Możliwe jest stworzenia strony np. z grafiką w wersji letniej lub zimowej. Można przygotować różne skórki wraz ze zmianą tła, czcionek i banerów, zmieniane jednym kliknięciem w panelu.

Możliwość dodawania wielu elementów na podstronie (tekst, nagłówek, galerie, mapy itp.) oraz ich ustawiania na zasadzie "przeciągnij-i-upuść". Ilość elementów na podstronie jest nie ograniczona.

Gradacja uprawnień

Każda osoba mająca dostęp do edycji strony musi mieć dokładnie zdefiniowane uprawnienia do edycji każdego etapu strony (np. możliwość dodawania aktualności, edycja menu, edycja działu którym dana osoba się zajmuje).

Wersje językowe

Moduł opcjonalny, domyślnie jest wykonywana tylko wersja polska. Całość strony może mieć format wielojęzyczny, a zastosowanie kilku wersji językowych definiowane jest już na etapie projektu graficznego (flagi językowe do przełączania się pomiędzy stronami napisanymi w różnych językach oraz niektóre elementy graficzne zawierające tekst w języku obcym wykonujemy w ramach tworzenia wersji językowej). Istnieje możliwość wykorzystywania wgranych już galerii czy fotografii do podstron tworzonych w wersjach językowych.

Istnieją dwie możliwości wykonania wersji językowych strony:

  1. Stała liczba wersji językowych - wykonanie predefiniowanej liczby wersji językowych.
  2. Dynamiczna liczba wersji językowych - klient posiada możliwość samodzielnego dodawania i usuwania kolejnych wersji językowych strony. Przy tworzeniu nowej wersji języcznej, wszystkie treści są kopiowane ze wcześniej zdefiniowanej wersji językowej (np z polskiej).


Logowanie do strony (podstrony dla zalogowanych)

Moduł wykorzystywany np. do logowanie dla pracowników lub kontrahentów aby mogli oglądać np. pewne informacje wewnętrzne. Część aktualności może być oznaczona jako tylko dla zalogowanych i wtedy będą widziały je osoby, które są zalogowane. Pozostałe aktualności będą widzieli wszyscy. Na stronie będzie okno logowania. Dla użytkowników zalogowanych może być dodatkowo dostępna odrębna podstrona w serwisie np. z dokumentami do pobrania, która będzie niedostępnymi dla osób niezalogowanych. Dokumenty, fotografie i filmy w części dla zalogowanych są zaprezentowane w taki sposób, że nie można np. podać linka bezpośredniego do danego zasobu, co uniemożliwia dostęp do danych przez osoby niezalogowane.

Newsletter

Możliwość zapisywania się użytkowników do listy wysyłkowej. Zapisy weryfikowane są przez wysłanie linka potwierdzającego (zabezpieczenie przed spamowaniem). W panelu administracyjnym jest możliwość zarządzania wysyłanymi mailami, zarządzania zapisanymi użytkownikami (dodawanie, usuwanie), możliwość przeglądania mailingów archiwalnych wraz z adresami, do których były wysłane.