System do obsługi sygnalistów

Sygnalizuj.net.pl to system umożliwiający przesyłanie zgłoszeń naruszeń i nieprawidłowości zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 o ochronie sygnalistów. 

W Sygnalizuj.net.pl Urzędy oraz firmy mogą podpisać umowę na obsługę zgłoszeń zgodnie z Dyrektywą. Bardzo ważne jest zapewnienie anonimowości osób zgłaszających, dlatego warto używać narzędzi firm zewnętrznych.

Wszystkie zgłoszenia przesłane przez system Sygnalizuj.net.pl są odpowiednio anonimizowane, a same zgłoszenia są szyfrowane. 


Jak można korzystać z systemu Sygnalizuj.net.pl ?

Korzystanie z systemu obsługi sygnalistów działa na podstawie umowy, którą podpisuje operator portalu z instytucjami lub firmami, które przyjmują i obsługują  zgłoszenia od sygnalistów. 

Panel zarządzania zgłoszeniami sygnalistów można testować bezpłatnie przez 30 dni.

Zapraszamy w pierwszej kolejności do obejrzenia możliwości systemu:

www.sygnalizuj.net.pl